torsdag 27 december 2012

Kör med spark!

Återigen en dag nu i veckan med formidabelt sparföre. Solen ”smörjer” medarna. Strax under noll i luften. På natten har dagsmejan frusit till underlaget. Kaisa och jag kör Vansbrosparkar.

I svenska akademiens ordbok kan man läsa under ordet ”sparklstötting” (eng. kick-sled): ”SPARK-STÖTTING. om ett för snö l. is avsett fortskaffningsmedel som består av två långa, smala medar (numera vanl. av stål) med två upprättstående, tvärslåförsedda ståndare vilka via trälämmar uppbärande ett säte förbinds med medarnas uppböjda framändar o. som framdrivs gm att den åkande skjuter ifrån med en fot medan han står på en av de bakre medändarna med den andra foten o. håller sig fast i ståndarnas tvärslå; äv. om (i sht förr använt) dylikt redskap (i en ä., jämförelsevis kälklik variant med trämedar) nyttjat för hästanspänning; förr äv.: sparkstöttingsåkning (ss. sport), sparkstöttingssport; jfr spark, sbst.², sparkare ³, sparkstött.”
I deras artikel finns inga belägg för ordet äldre än andra halvan av 1800-talet.

Tillverkaren Vansbro sparkfabrik skriver på sin hemsida:”Sparken - Vårt miljövänligaste fordon!? Sparken, som är en helsvensk uppfinning med en ca 150-årig historia, räknas faktiskt som ett fordon. Den drivs av människans "apostlahästar" och är därmed ytterst miljövänlig. Även om sparken räknas som ett fordon enligt vägtrafikförordningen skall den framföras på samma sida av vägen som gående, det vill säga vänstersida i körriktning. Vad görs en spark av? Våra sparkar är tillverkade av svenskt björkträ. Stålet i medarna levereras från stålverket i Boxholm och är bland annat gjort av skrotade bilar. Trädetaljerna målas med en vattenbaserad trälack.

http://www.vansbrosparkfabrik.se/

Skulle vara intressant att få några äldre belägg för detta förträffliga och hälsobringande fortskaffningsmedels historia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar