lördag 1 september 2012

Jag skrev ett medborgarförslag till kommunfullmäktige ikväll om politikerpensioner...


Lägg fram förslag till beslut för kommunfullmäktige i form av medborgarförslag från enskilda personer är en utvidgning av demokratin vi har i Vingåkers kommun. Jag utnyttjade den möjligheten nu ikväll vad gäller frågan om orimliga politikerpensioner.

Jag är ju inte precis ensam om att ha engagerat mig i denna fråga. Radions P4 Sörmland gjorde  ju förra året en gedigen insats i den undersökande journalistiken för att kartlägga detta "träsk" av missbruk av medborgarnas förtroende för sina valda ombud och hur dessa ofta berikar sig på sina förtroendeuppdrag i form av rundhänta visstidspensioner.

Jag har skrivit om detta tidigare i min blogg och det har ju inte blivit inaktuellare sen dess:
Vilken bild förmedlar vi av oss som arbetar med politik? (november 2011)
Politikerpensioner = sinekurer? (september 2011)


---------------------
Kommunfullmäktige
Vingåkers kommun
643 80 VINGÅKERMedborgarförslag

2 september 2012

Från:  Lars Nilsson
           Skogen, Nederhult
           643 93 Vingåker
           070-375 70 15

Förslaget:
Jag föreslår att Vingåkers kommunfullmäktige beslutar att avskaffa alla varianter av s k politikerpensioner, som ger den som varit heltidspolitiker rätt att lyfta  visstidspension före 65 års ålder utan krav att söka nytt jobb.  Arbetslinjen ska gälla alla i samhället.
Motivering:
Dagens modell, som fortfarande rekommenderas av samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och landsting, är att den som varit heltidspolitiker i 12 år har rätt att lyfta  s k visstidspension från 50 års ålder fram till dess man fyllt 65 - utan krav att söka nytt jobb - upplevs av de flesta medborgare som orättvis, otidsenlig och orimlig.

Samhällets skyddsnät stramas idag åt för vanliga människor och förståelsen för att just politiker skulle kunna pensionera sig efter eget gottfinnande eller när det medborgerliga stödet efter allmänna val råkar upphöra redan vid 50 år saknas i det allmänna rättsmedvetandet och spär på ett folkligt förakt för våra folkvalda.

Det pågår förvisso utredningar om både riksdagsledamöternas pensioner och inom SKL, som man på sina håll finner bekvämt att avvakta resultatet av. Det är en bekväm hållning. Men eftersom SKL:s rekommendationer är just bara rekommendationer,  har ett antal kommuner redan beslutat att inte avvakta nya riktlinjer utan fattat egna nya beslut i denna fråga  Längst har man kommit i Uddevalla kommun, där man i politisk enighet avskaffat alla politikerpensioner.  Där finns det finns alltså ingen skillnad i pensionsbestämmelser  mellan politiker och anställda.

Få yrkesaktiva har som folkvalda heltidspolitiker möjligheter att skaffa sig en gedigen erfarenhet och kontaktnät i sin yrkesroll som grund för nya yrkeskarriärer. Aktiva politiker vittnar också om hur attraktiva de är på arbetsmarknaden med sina breda yrkeserfarenheter.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar